VISI DAN MISI

VISI
Membentuk Generasi Islam, Beriman, Bertaqwa dan Berakhlak Mulia
MISI
Menanamkan aqidah yang lurus (sesuai al-qur'an dan sunnah)
Menanamkan kecintaan kepada Allah dan RasulNya
Menanamkan kecintaan kepada sahabat, ulama dan para pejuang Islam sehingga mampu meniru mereka dalam ilmu dan mengamalkan dalam kehidupan
Menumbuhkan sikap dan kepribadian yang selaras dengan ajaran Islam
Menumbuhkan kemampuan kepemimpinan yang sanggup melaksanakan islam secara kaffah

Share